Yeni Sigorta

2009 yılı toplam üretimi 12.000.000.-TL olan Yeni Sigorta, Axa Sigorta, Anadolu Sigorta, Groupama, Ak Sigorta ve Allianz Sigorta A grubu acenteliğini yürütmektedir. Bireysel müşterilerinin yanı sıra, ülkenin önemli Kurumsal şirketlerinin de çözüm ortağı olan Osmanlı Grup, yurtdışındaki çeşitli kurumlara da hizmet üretmektedir.Ülke genelinde faaliyet gösteren sigorta acenteliklerinden farklı olarak, tüm Kurumsal müşterilerine, profesyonel ekibi ile sektörel bazda Risk Danışmanlığı da yapan Yeni Sigorta, sektöre yön verecek çalışmalar yaparak ülkemizde sigorta bilincinin yaygınlaştırılmasını da misyonu olarak görmektedir. Gerek iş ortakları, gerekse Bireysel ve Kurumsal müşterileri ile güçlü ilişkileri bulunan şirketimiz, 2003 yılından beri her yıl bölge ve ülke genelinde çeşitli ödüllerin de sahibidir.Yeni Sigorta’nın konusunda deneyimli uzmanları, kurumların fiziksel değerIerini ve sorumluluklarını olası risklere karşı güvence altına almadan önce; risklerin tanımlanması ve analiz edilmesi, potansiyel hasarların değerlendiriImesi ve risklere karşı uygulanacak koruma yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla çaIışmalar yapmaktadır. Bu çaIışma süresince ayrıca risklerin “iyiIeştiriImesi” ne yönelik öneri paketi hazırlanması ile birlikte sigorta uygulamalarına başlanmaktadır. Yeni Sigorta, kurumlara yönelik hizmet yelpazesi içinde kurumda çalışan kişiIerin can, mal varlıklarını ve sorumluluklarını da sigorta teminat kapsamına almak yönünde çalışmaIar yapmaktadır.Hizmetimizin en önemli adımlarından biri olan “Hasar Yönetimi” çaIışmaIarımız, “Risk ve Sigorta Yönetimi” çalışmalarımızın en başından doğru ve sağIıkIı bir şekiIde yapılmasıyla başarıya ulaşmaktadır. Risk gerçekleştiğinde şirketimizin hasar departmanı ile irtibata geçen müşteriIerimiz, dosya açılması, ekspertiz çaIışmaIarının takip edilmesi, hasar evraklarının sigorta şirketine yönlendirilmesi, dosya takibi, tazminat ödeme takibi hizmetlerimizden faydalanarak, hasarlarını en kısa süre içerisinde tazmin etmektedirler.Kurumsal sigortacılıkta elde ettiğimiz sayısız tecrübe ile, kurumların sigorta ihtiyaçları için projeler geIiştiriyor, yeni ürün gamları oluşturuyoruz.

Wi-Fi has become a best vpn services very common technology used by millions of people to access the internet.